• index1
  • index2
  • index3
  • index4
index11 index22 index33 index44
Carousel App by WOWSlider.com v4.8
กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. - 4 พ.ค.60 รายละเอียด
Thumbnail Image 1

พ.อ.พรชัย นิ่มทัศนศิริ รองเสธ.พล.ร.๑๕ (๒) เป็นผู้แทน ผบ.พล.ร.๑๕ ตรวจเยื่ยมการฝึก

รายละเอียด

Thumbnail Image 1

พล.ต.วิชาญ สุขสง ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจร้อยทพ., มว.นปพ.และชคต.อ.เจาะไอร้อง

รายละเอียด

Thumbnail Image 1

พล.ต.วิชาญ สุขสง ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจร้อยทพ., มว.นปพ.และชคต.อ.ศรีสาคร

รายละเอียด

Thumbnail Image 1

พล.ต.วิชาญ สุขสง และพ.อ.สมเดช โยธา เยี่ยมพบปะ ให้กำลังใจราษฏรไทยพุทธ

รายละเอียด

Thumbnail Image 1

พล.ต.วิชาญ สุขสง ผบ.พล.ร.๑๕ เป็นประธานในพิธี เปิดต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่

รายละเอียด

Thumbnail Image 1

พ.อ.เสนีย์ ศรีหิรัญ รอง ผบ.พล.ร15 รับมอบเครื่องครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รายละเอียด

Thumbnail Image 1

พ.อ.พรชัย นิ่มทัศนศิริ รอง เสธ.พล.ร.15 ร่วมกิจกรรมพบปะกาแฟยามเช้า

รายละเอียด

Thumbnail Image 1

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ จ.สงขลา มอบชุดนักเรียนและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

Thumbnail Image 1

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.ร.152 เป็นประธานพิธีการเปิดการฝึกทหารกองประจำการ

รายละเอียด

Thumbnail Image 1

พ.ท.อรรตชัย ประสพบุญ ผบ.ร.153 พัน.1 ร่วมทำการฝึก“ราชวัลลภเริงระบำ”

รายละเอียด

Thumbnail Image 1

คุณดรรชนี เอี่ยมกระฐิน รองประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.153 พัน.1 จัดส่งผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

Thumbnail Image 1

เจ้าหน้าที่ประจำสถานรับเลี้ยงสุนัข ร.153 พัน.1 ได้ทำการฉีดยาวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

รายละเอียด

Thumbnail Image 1

พ.ท.วิสุทธิ์ นวลละออง ผบ.ช.พัน.15 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

รายละเอียด

Thumbnail Image 1

พ.ท.อรรตชัย ประสพบุญ ผบ.ร.153 พัน.1 ประดับเครื่องหมายยศกำลังพลในสนาม

รายละเอียด

Thumbnail Image 1

พ.ท.อรรตชัย ประสพบุญ ผบ.ร.153 พัน.1 ประดับเครื่องหมายยศกำลังพลทตั้ง

รายละเอียด

Thumbnail Image 1

พ.ท.อรรตชัย ประสพบุญ ผบ.ร.153 พัน.1 จัดหาและมอบเสื้อคอวีให้กับกำลังพล

รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

หน่วยขึ้นตรง พล.ร.๑๕

ร.๑๕๑ พัน.๓ ร.๑๕๒ พัน.๒ ร.๑๕๒ พัน.๓ ร.๑๕๓ ร.๑๕๓ พัน.๒ ร.๑๕๓ พัน.๓
กรม.สน.พล.ร.๑๕ พัน.ซบร. ส.พัน.๑๕      
 

กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. - 4 พ.ค.60 รายละเอียด

ราคากลาง โครงการซื้อชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วน งานก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป และหอตรวจการณ์ ร.152 พัน.2 รายละเอียด

ราคากลาง โครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป และหอตรวจการณ์ ร.152 พัน.2 รายละเอียด

ราคากลาง โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป และหอตรวจการณ์ ร.152 พัน.2 รายละเอียด

ราคากลาง โครงการซื้อชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วน งานก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป และหอตรวจการณ์ ของ พล.ร.15 ( ร.152 พัน.1 ) รายละเอียด

ราคากลาง โครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป และหอตรวจการณ์ ของ พล.ร.15 ( ร.152 พัน.1 ) รายละเอียด

ราคากลาง โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป และหอตรวจการณ์ ของ พล.ร.15 ( ร.152 พัน.1 ) รายละเอียด